Sprekers

Simon J Littlewood

Simon J Littlewood is a Consultant Orthodontist from the UK and Specialty Lead in his hospital department at Bradford Hospitals. He is Honorary Secretary of the British Orthodontic Society, Chair of Membership Examination for Royal College of Surgeons of England, Co-Course Director of the Yorkshire Orthodontic Therapy Course, best-selling author and well-known lecturer. He has a specialist interest in orthodontic retention, randomised controlled clinical trials and evidence-based dentistry. He has a reputation as a highly sought-after speaker who has the ability to translate high-quality research into clinical relevant information, while entertaining the audience.

CV Simon LittlewoodLectures Simon Littlewood
 1. Retention Essentials: Part 1
  Worldwide retention, post-treatment changes & retainability, contemporary Hawley retainers and clear plastic retainers

 2. Retention Essentials: Part 2
  Bonded retainer materials & techniques, fixed retainer problems and how to reduce them

 3. Retention Essentials: Part 3
  Adjunctive techniques & treatment without retainers

 4. Evidence-based early Class III treatment
  Bonded retainer materials & techniques, fixed retainer problems and how to reduce them

 5. Retention Essentials: Part 4
  The future of retention? Customised retention, technological breakthroughs, biological approaches and patient education

 6. Orthodontics and Generational Psychology


Jan Koerts

Stralingsbescherming in de orthodontiepraktijk

Sinds enkele jaren is er een nieuwe wet, het “Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming”, voor het werken met (röntgen)straling. Voor orthodontisten is het noodzakelijk dat men op de hoogte van de voor hun van toepassing zijnde wet- en regelgeving is. In deze lezing wordt de actuele wet- en regelgeving behandeld, waaronder de opleidingseisen van de TMS (Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming) en die voor assistenten die betrokken zijn bij het maken van röntgenopnamen. Verder worden o.a. taakdelegatie, registratie van de röntgentoestellen bij de ANVS en veiligheid en risico’s i.v.m. röntgenstraling behandeld. Ook wordt uitgelegd welke informatie er in een KEW-dossier aanwezig hoort te zijn.

CV Jan Koerts
Dr. J. Kuiper

Innovaties in de mondzorg

Dr. J. Kuiper studeerde communicatie en psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en specialiseerde zich de afgelopen twee jaar op het gebied rondom het implementeren van innovaties binnen de mondzorg. Goedhart Advies geeft advies aan diverse praktijken in de orthodontische sector. En dat is Serious Business. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden vertelt de heer Kuiper over zijn werkwijze en visie op innovaties anno 2022.
Richard Take

Sturen op (financiële) cijfers

In de voordracht sturen op (financiële) cijfers gaat Richard Take in op de financiële kant van de ondernemende mondzorgprofessional. Aan de hand van concrete voorbeelden neemt hij u mee door de cockpit van de financiële cijfers een ratio’s: Winstgevendheid, liquiditeit, solvabiliteit en waardecreatie staan daarbij centraal. Welke ballen heeft u financieel in de lucht te houden? Richard Take is trainer financieel management en adviseur op het gebied van overnames. Hij is daarnaast verbonden aan Nyenrode Corporate Finance. Van zijn hand zij o.s. de boeken Fundamenten van Corporate Finance, Value Based Management en CASH!